עיונים בלימוד

 הנביא השלוח כמוסד פוליטי במשנת הרמב"ם

מעמדם של מלכים שמונו שלא על פי ההלכה

יחס חז"ל אל מוסד הנישואין ואל מקומה של האשה בו – לימוד בסוגיא הראשונה של מסכת קידושין

הארות והערות למסכת קידושין

הארות והערות על משניות זרעים ומועד

דתי בחו"ל לעומת חילוני בארץ – כתובות קי עמוד א